TwitterFacebook
Time-tested Ways To Hypnotisør Rygestop

Time-tested Ways To Hypnotisør Rygestop

De nuværende forfattere har beskrevet de retningslinjer, vi anvendte for brugen af ​​Rygestop hypnose virker det i kriminel efterforskning af FBI. De nuværende forfattere har beskrevet metodologien for vores holdmetode, der blev anvendt i 23 tilfælde bestående af 53 vidner. Der blev udviklet ny information i mere end 60% af de tilfælde, der anvender hypnose. Hypnose har været af værdi med hensyn til at give efterforskningsretning og har i de beskrevne tilfælde ført til løsningen af ​​større forbrydelser. Når hypnose bruges af uddannede interviewere under ledelse af kvalificerede fagfolk under behørig hensyntagen til dens begrænsninger og retningslinjer, kan hypnose give en ny ressource og må ikke længere ignoreres som et levedygtigt, videnskabeligt, undersøgende værktøj. Sådanne data skal derfor altid analyseres ved omhyggelig undersøgelse for deres ægthed. En oversigt over resultater, der er opnået ved anvendelse af hypnose i kriminel efterforskning, indikerer, at det er værd at blive ansat, og at efterforskningspersonale kan arbejde komfortabelt med fagfolk i en efterforskningsindstilling. Vi har også drøftet de beskyttelsesforanstaltninger, der skal træffes, og nogle af de faldgruber, der ofte er stødt på i vores arbejde. Begrænsningerne i denne teknik diskuteres i relation til Freuds opfattelse af psykoterapi som "huske, gentage og gennemgå." Gennemgangen kan konceptualiseres som et slags sorgværk, hvor patienten sætter tab i perspektiv, og det er dette element, der ofte overses, når der anvendes hypnose. At sætte disse tab i perspektiv er blevet vanskeliggjort af manglen på en fornemmelse af nationalt formål med krigen.

Mange Vietnam-veteraner lider af tab, der er fælles for enhver krig: af venner, af kropsdele, af en følelse af mig selv som helt. Herfra udvikler klienten en bevidsthed om det eksistentielle budskab og hvordan det består af projicerede dele af jeget. Ved hjælp af hypnose kan vi få adgang til vores ubevidste (eller underbevidste) sind, vil den underbevidste have en fuld erindring af alle begivenheder i vores liv, så ved at stille underbevidstheden en række spørgsmål, der er relevante for vores tilstand, kan vi begynde at identificere alle længe glemte begivenheder fra fortiden. Spildfulde forfølgelser inden for hypnose inkluderer søgning efter en enkelt markør, for tidlig lukning af neurofysiologisk undersøgelse, attributter og konklusioner som 'forslag' og målstyret stræben uden validering og uden overvejelse af proces og mekanisme, og brugen af ​​dikotomier såsom som 'vågne' mod 'sovende'. Eksperimentelt bevis viser, at den hypnotiske proces producerer en hjernetilstand, der adskiller sig fra hverdagens neurofysiologi, som vist ved bevis for forskellige effekter af opmærksomhed og afslapning, og ved bevis for kognitiv og neurofysiologisk dissociation, som er centrale træk ved hypnose. Den hypnotiske induktion har en neurofysiologisk logik, der involverer en tidsmæssig proces, der bliver betinget for at lette fremtidig induktion og selvhypnose. Patient-, forælder-, hypnoterapeut- og situationelle variabler overvejes sammen med deres implikationer for at maksimere samarbejdet med hypnotisk behandling, vælge passende hypnotiske induktionsteknikker og udvikle en kreativ tilgang til hypnotisk behandling af barndommens problemer.

Behandling bør tage hensyn til manglen på social støtte til disse veteraner. Vores integrerende perspektiv på hjernesystemer i en social kontekst inkluderer en neuropsykologisk oversættelse af den hypnotiske induktion og trækker frem konsekvenserne af orbital-frontal undertrykkelse for forsøgspersoner, der er uvidende om forlegenhed og er i stand til at udholde stadium hypnose. Anbefalingerne inkluderer overvejelser om multidimensionalitet med hensyn til trance og niveauer af modtagelighed; modificerbarhed af modtagelighed; formel vurdering af sociale forestillinger om hypnose; samtidig validering af modtagelighed under eksperimentelle procedurer; overvejelse af både objektive og subjektive mål for modtagelighed sammen med krydskontrol for uoverensstemmelser; gennemførligheden af ​​kontrolforholdene vurdering af processer, der ligger til grund for antydelighed; at skelne den sociale virkning af eksperimentel, klinisk og stadium hypnose; og vurdering af eftervirkninger. Del II vil dækkefysiologi i mave-tarm-systemet, nyrefunktion, muskelaktivitet og refleksaktivitet under hypnose; farmakologiske aspekter af hypnose; hypnotisk anæstesi; hypnose i psykosomatisk forskning; fysiologiske ændringer forbundet med hypnotisk aldersregression; en generel konklusion; og en omfattende bibliografi. Som med enhver form for hypnotisme er hypnotisk sindstyring en måde at komme ind på et individs underbevidsthed. Tobaksrygning er ansvarlig for et af hver fem dødsfald i USA ifølge Centers for Disease Control and Prevention. En karakter, der er under indflydelse af hypnotisme eller sindskontrol, viser denne indflydelse i hans eller hendes øjne med en visuel forandring.

Main Menu: